Lisa Holmgren
Born 1971 in Karlskoga, Sweden
Bor och arbetar i Oxelösund/Lives and works in Oxelösund, Sweden

KONSTNÄRLIG UTBILDNING/ART EDUCATION
2023 – Konstlab Lunnevad
2019 – 2023 ArtistLab, Stockholm

UTSTÄLLNINGAR/ EXHIBITIONS

KOMMANDE/UPCOMING
11 maj – 15 jun 2024, grupputställning/group show Remember the blue sky, NP33, Norrköping

SEPARAT- OCH DUOUTSTÄLLNINGAR/SOLO AND TWO PERSON SHOWS
2021 Galleri Fiskhuset, Nyköping, together with David Wadsworth, sculptor
2018 NK-villan, Nyköping
2018 Konstfrämjandet Sörmland, Eskilstuna
2017 Galleri Fiskhuset, Nyköping
2015 Galleri O, Oxelösund
2011 Orexo, Uppsala

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED GROUP SHOWS
2023 Sörmlandssalongen, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, Fiskhussalongen, Galleri Fiskhuset, Nyköping (jurybedömd)
2021 Vintersalong, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2019 Sörmlandssalongen, Eskilstuna konstmuseum (jurybedömd)
2016 Decembersalong, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2016 Höstsalongen KONST NU, Konsthall Märsta (jurybedömd)
2015 Konstsalongen Lagårn i Ullsta, Stjärnhov (jurybedömd)
2013 Galleri Quirinus, Köping
2013, 2012, Culturumsalongen, Nyköping
2010 Orexo, Uppsala