Lisa Holmgren, b. 1971, Karlskoga. Bor och arbetar/Lives and works in Oxelösund, Sweden.

OM MIN KONST/ABOUT MY ART
Kärnan i mitt konstnärskap är en fascination för hur färg, form och textur interagerar med våra sinnen. Mitt arbete handlar om att experimentera med detta samspel. Jag bygger bildrum på duk och skivor med färg och andra vardagliga material för att se vad dessa rum säger mig. Det jag söker är visuell klarhet. Genom att använda ett enkelt geometriskt formspråk vill jag skala bort det oviktiga för att ta fram det väsentliga. Min metod är att jobba i serier där varje serie utforskar en specifik idé som får veckla ut sig iterativt. I slutänden speglar mina arbeten denna pågående utforskande process och bjuder in betraktaren till ett ordlöst samtal med form och materialitet.   
________________________________________

At the core of my artistic practice lies a fascination with how color, form, and texture interact with our senses. My work is about experimenting with this interplay. I build visual spaces on canvases and boards with paint and other everyday materials to see what these spaces are telling me. What I seek is visual simplicity. By making use of a simple geometric shape language, I want to strip away the unnecessary to reveal the essential. My approach is working in series, where each series delves into a specific idea which is allowed to unfold through multiple iterations. Ultimately, my work reflects this ongoing explorative process, inviting viewers to a silent conversation with form and materiality.

   

KONSTNÄRLIG UTBILDNING/ART EDUCATION
2023 – 2024 Konstlab Lunnevad
2019 – 2023 ArtistLab, Stockholm

UTSTÄLLNINGAR/EXHIBITIONS

SEPARAT- OCH DUOUTSTÄLLNINGAR/SOLO AND TWO PERSON SHOWS
2021 Galleri Fiskhuset, Nyköping, together with David Wadsworth, sculptor
2018 NK-villan, Nyköping
2018 Konstfrämjandet Sörmland, Eskilstuna
2017 Galleri Fiskhuset, Nyköping
2015 Galleri O, Oxelösund
2011 Orexo, Uppsala

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED GROUP SHOWS
2024 Remember the blue sky, Galleri Sander, Norrköping
2023 Sörmlandssalongen, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, Fiskhussalongen, Galleri Fiskhuset, Nyköping (jurybedömd)
2021 Vintersalong, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2019 Sörmlandssalongen, Eskilstuna konstmuseum (jurybedömd)
2016 Decembersalong, Katrineholms konsthall (jurybedömd)
2016 Höstsalongen KONST NU, Konsthall Märsta (jurybedömd)
2015 Konstsalongen Lagårn i Ullsta, Stjärnhov (jurybedömd)
2013 Galleri Quirinus, Köping
2013, 2012, Culturumsalongen, Nyköping
2010 Orexo, Uppsala