Aktuell utställning

Deltar i Sörmlandssalongen, Eskilstuna konstmuseum, 2 feb – 31 mars 2019.