Conversation (Förde anteckningar/Took notes) I-XII, mixed media på skivmaterial och duk/mixed media on boards and canvases, 24×33 cm, 2021