Utställningar/Exhibitions

KOMMANDE /UPCOMING
Galleri Fiskhuset, Nyköping, 7- 22 aug 2021

SEPARATUTSTÄLLNINGAR/ SOLO SHOWS
NK-villan, Nyköping, 2018
Konstfrämjandet Sörmland, Eskilstuna, 2018
Galleri Fiskhuset, Nyköping, 2017
Galleri O, Oxelösund, 2015
Orexo, Uppsala, 2011

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR/GROUP SHOWS
Fiskhussalongen 2019, Galleri Fiskhuset, Nyköping, tema “MOD”, 9-27
mars (jurybedömd)
Sörmlandssalongen 2019, Eskilstuna konstmuseum, 2 feb – 31 mars (jurybedömd)
Fiskhussalongen 2018, Galleri Fiskhuset, Nyköping, tema “LEK”, 3-21
mars (jurybedömd)
Konst som Klapp 2018, 2017, Konstfrämjandet Sörmland, Eskilstuna
Fiskhussalongen 2017, Galleri Fiskhuset, Nyköping, tema “GÄSTABUD”
(jurybedömd)
Decembersalong 2016, Katrineholms konsthall, 3 dec – 15 jan (jurybedömd)
Höstsalongen KONST NU 2016, Konsthall Märsta, 17 sep-12 nov (jurybedömd)
Ölands Skördefest 2016, hos keramiker Lena Arvidsson, Lilla Frö
Fiskhussalongen, Nyköping, 2016, tema “SKOTTÅR” (jurybedömd)
Konstsalongen “Lagårn i Ullsta”, Stjärnhov, 2015 (jurybedömd)
Galleri Fiskhuset, Nyköping, (inför konstrunda) 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,
2012
Oxelösundssalongen, 2018, 2016, 2014, 2012
Galleri Quirinus, Köping, 2013
Culturumsalongen, Nyköping, 2013, 2012
Orexo, Uppsala, 2010