Konkret natur

Blå timme I/Twilight hour I
olja på duk/oil on canvas, 2020, 60×60 cm

Blå timme II/Twilight hour II
olja på duk/oil on canvas, 2020, 60×60 cm

Små jordljud (knappt förninmbara) I-III/Minor soil sounds (barely perceptible) I-III
olja på duk/oil on canvas, 2020, 37×37 cm

Leipijärvi lilies
olja på duk/oil on canvas, 2020, 130×130 cm

Hos tallarna/At the pines’ place
olja på duk/oil on canvas, 2020, 110×130 cm

Hos granarna/At the spruces’ place
olja på duk/oil on canvas, 2020, 110×130 cm

Randas/Dawning
olja på duk/oil on canvas, 2020, 110×110 cm

Fast i myren/Bogged down in the bog
olja på duk/oil on canvas, 2020, 110×110 cm

Pistageutflykt/Pistachio picnic
olja på duk/oil on canvas, 2020, 50×50 cm

Caloplaca
olja på duk/oil on canvas, 2020, 50×50 cm

Järnhaltig materia/Ferrous stuff
olja på duk/oil on canvas, 2020, 50×50 cm