Abstrakta målningar

”Bränd jord”, olja på duk,
100×100 cm
”Uppklarnande”, olja på duk,
110×110 cm
”Vattenrörelse”, olja på duk,
130×130 cm
”Interglacial”, akryl och olja på duk,
130×110 cm
”Rödjord”, akryl och olja på duk,
100×100 cm
”Lavrike”, olja på duk,
80×80 cm
”Jordrörelse”, olja på duk,
130×130 cm
”Gungflyvandring”, akryl och olja på duk,
127×107 cm
”Klarvatten”, akryl och olja på duk,
100×100 cm
”Boreal”, akryl och olja på duk,
100×100 cm
”Uppflog I, olja på duk,
80×80 cm
”Björkuppror”, olja på duk,
100×100 cm